USŁUGI PŁATNE

Cennik

Oferujemy naszym pacjentom najwyższy poziom usług medycznych. Ich dodatkowym atutem jest korzystny cennik.
Usługa Cena Opis Miejsce wykonania
Konsultacja okulistyczna dla dorosłych 180 W skład pakietu wchodzą badania: refraktometria komputerowa, ostrość wzroku, tonometria aplanacyjna (pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego), badanie w lampie szczelinowej, badanie dna oka, konsultacja okulistyczna. Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
Konsultacja okulistyczna dziecięca (dzieci powyżej 3 roku życia) 250 W skład pakietu wchodzą badania: refraktometria komputerowa, ostrość wzroku, tonometria aplanacyjna (pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego), badanie w lampie szczelinowej, badanie dna oka, konsultacja okulistyczna. Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
Dobieranie okularów 250 Dobieranie okularów można wykonać bez konsultacji okulistycznej. Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
OCT- jedno oko 150 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
OCT - dwoje oczu 200 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
Pole widzenia jedno oko 70 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
Pole widzenia dwoje oczu 100 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
USG jedno oko 150 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
USG dwoje oczu 200 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
Pachymetria 80 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
Usunięcie ciała obcego z oka 280 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
Pakiet siatkówka/AMD/cukrzycowy 350 W skład pakietu wchodzą badania: refraktometria komputerowa, ostrość wzroku, tonometria aplanacyjna, badania OCT plamki, badanie dna oka. Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
Pakiet jaskra 500 W skład pakietu wchodzą badania: refraktometria komputerowa, ostrość wzroku, tonometria aplanacyjna - pomiar ciśniania wewnątrzgałkowego, perymetria statyczna - badanie pola widzenia, pachymetria, badanie OCT, badanie w lampie szczelinowej. Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
Usługa Cena Opis Miejsce wykonania
Konsultacja Psychiatryczna - pierwsza 250 Warszawska 40 (wejście od ul. Górniczej)
Konsultacja Psychiatryczna - kolejna 200 Warszawska 40 (wejście od ul. Górniczej)
konsultacja psychiatryczna dziecięca - pierwszorazowa 400 Warszawska 40 (wejście od ul. Górniczej)
konsultacja psychiatryczna dziecięca - kolejna wizyta 300 Warszawska 40 (wejście od ul. Górniczej)
Usługa Cena Opis Miejsce wykonania
Konsultacja diabetologiczna 200 Warszawska 40
Konsultacja diabetologiczna NFZ Kościuszki 16
Usługa Cena Opis Miejsce wykonania
Konsultacja dietetyczna 150 Kościuszki 16
Przygotowanie jadłospisu 110 Kościuszki 16
Usługa Cena Opis Miejsce wykonania
Konsultacja medycyna podróży 150 Konsultacja przed szczepieniem Powstańców 8/1
Usługa Cena Opis Miejsce wykonania
HAVRIX JUNIOR (żółtaczka pokarmowa dzieci, WZW A) 127 Powstańców 8/1
HAVRIX Adult (żółtaczka pokarmowa dorośli, WZW A) 215 Powstańców 8/1
TWINRIX (żółtaczka A+B, WZW A+B) 226 Powstańców 8/1
ENGERIX B (żółtaczka B, WZW B) 72 Powstańców 8/1
ENGERIX J-R (WZW B, dla dzieci) 66 Powstańców 8/1
INFANRIX DTPa (błonica, tężec, krztusiec) 60 Powstańców 8/1
INFANRIX IPV HIB (błonice, tężec, krztusiec, polio, hib) 165 Powstańców 8/1
INFANRIX HEXA (błonica, tężec, krztusiec, WZW B, polio, hib) 248 Powstańców 8/1
PENTAXIM (przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio i hib) 165 Powstańców 8/1
FSME-Immun (kleszczowate zapalenie mózgu dla dorosłych) 143 Powstańców 8/1
FSME Junior (kleszczowate zapalenie mózgu dla dzieci) 132 Powstańców 8/1
PNEUMO 23 (przeciwko pneumokokom dla dorosłych) 83 Powstańców 8/1
SYNFLORIX (przeciwko pneukokokom dla dzieci) 248 Powstańców 8/1
VARILRIX (przeciwko ospie) 265 Powstańców 8/1
VERORAB (przeciwko wściekliźnie) 198 Powstańców 8/1
PREVENAR 13 (przeciwko pneumokokom) 330 Powstańców 8/1
NAISVA-C (przeciwko meningokokom) 160 Powstańców 8/1
Dt (tężec, błonica) 35 Powstańców 8/1
ROTARIX (biegunka dla dzieci, dwie doustne dawki) 365 Powstańców 8/1
IMOVAX Polio (choroba Heinego-Medina) 83 Powstańców 8/1
BOOSTRIX POLIO (przypominająca przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio) 138 Powstańców 8/1
BOOSTRIX (przeciwko błonicy, tężcowi krztuścowi) 105 Powstańców 8/1
TYPHIN (dur brzuszny) 237 Powstańców 8/1
NIMENRIX (meningokoki grupy A, C, W-135iY) 232 Powstańców 8/1
STAMARIL (żółta gorączka) 226 Powstańców 8/1
ADACEL (błonica, tężec, krztusiec) 105 Powstańców 8/1
DULTAVAX (tężec, błonica, polio) 105 Powstańców 8/1
AVAXIM (WZW A) 155 Powstańców 8/1
VIVOTIF (dur brzuszny) 215 Powstańców 8/1
IXIARO (japońskie zapalenie mózgu) 430 Powstańców 8/1
BEXSERO (meningokoki B) 420 Powstańców 8/1
HEXACIMA (przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, WZW B, polio i hib) 220 Powstańców 8/1
PRIORIX (odra, świnka,różyczka) 115 Powstańców 8/1
MENVEO (meningokoki) 182 Powstańców 8/1
Usługa Cena Opis Miejsce wykonania
USG doppler - tętnic (jedna kończyna dolna) 180 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
USG doppler - tętnic (obie kończyny dolne) 220 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
USG doppler - tętnic szyjnych i kręgowych 180 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
USG doppler - żył (jedna kończyna dolna) 180 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
USG doppler - żył (obie kończyny dolne) 220 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
USG doppler - żył i tętnic (jedna kończyna) 360 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
USG doppler - żył i tętnic (obie kończyny) 440 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
USG gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne 150 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
USG piersi 180 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
USG przeglądowe jamy brzusznej i przewodu pokarmowego (trzustki, wątroby, dróg żółciowych) 150 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
USG tarczycy 150 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
USG układu moczowego (nerek, moczowodów, pęcherza moczowego) 150 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
USG węzłów chłonnych 150 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
USG węzłów chłonnych pachwinowych 150 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)
USG węzłów chłonnych szyjnych 150 Warszawska 40
(wejście od ul. Górniczej)